CV

Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Teisės filosofijos ir istorijos katedros asistentas

Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos direktoriaus pavaduotojas

Mokslinių tyrimų kryptys: žmogaus teisių ir laisvių apsauga, teisė į sveikatos apsaugą, visuomenės sveikatos teisė.

2011 m. gruodžio mėn. apginta disertacija “Visuomenės sveikatos priežiūros teisinis reguliavimas įgyvendinant teisę į sveikatos apsaugą” (socialiniai mokslai, teisė (01S)).

Pagrindinės mokslinės publikacijos:

  1. Čelkis, P. Visuomenės teisės į sveikatą būklė Lietuvoje. Visuomenės sveikata, 2007, 3(38): 11-19.
  2. Čelkis, P. Visuomenės sveikatos priežiūra, kaip asmens teisės į sveikatą įgyvendinimo priemonė. Visuomenės sveikata, 2010, 1(48): 9-20.
  3. Čelkis, P. Asmens teisės į sveikatos priežiūrą realizavimas visuomenės sveikatos priežiūros vadyboje. Sveikatos politika ir valdymas. 2010, 1(2): 63-84.
  4. Čelkis, P., Venckienė, E. Teisės į sveikatos apsaugą samprata (originalas: Concept of the right to health care). Jurisprudencija. 2011, 18(1): 269-286.